Splošni pogoji najema 

- Brisače NISO vključene v ceno najema apartmaja. So pa na voljo na zahtevo in doplačilo.
- V apartmajih je kajenje stroko prepovedano.
- Vstop apartmaje je možen po 15.00.
- Apartma je potrebno zapustiti do 9.00.
- Vsi gostje app Cokla lahko koristijo popust za kopanje v Termah Zreče (potreben predhoden dogovor).
- Prevzem ključev in oddaja dokumentov: Tic Zreče (v imenu APP Cokla, Šarhova ulica 19, 3214 Zreče). Potrebna je predhodna najava ura prihoda.
- Smučarske karto lahko koristi samo oseba, ki biva v apartmaju, in ni prenosljva na tretjo osebo.
(velja na dan prihoda, itd., večer pred odhodom se vrne lastniku)

- Vse akcijske ponudbe apartmajev Cokla veljajo v primeru, da ponudniki dodatnih storitev smučanje, kopanje itd iz  razlogov /pomanjkanje snega, komercialni ali drugi opravičeni razlogi/ niso odpovedali storitev.

LOČEVANJE ODPADKOV: v apartmajih je potrebno ločevati odpadke skladno z navodili objavljenimi v apartmaju. V primeru neupoštevanja navodil (neločevanja) se kavcija ne vrne.

ODPOVED potovanja

1) če sklenete ZAVAROVANJE ODPOVEDI REZERVACIJE

Včasih ne gre vse po načrtih, rezerviranih počitnic se ne morete udeležiti ali jih morate predčasno prekiniti.In potem na razočaranje nastopijo še stroški odpovedi.

Pogoji za odpoved rezervacije: 
Če stranka želi odpovedati aranžma, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi seobračunajo naslednji stroški:
 • 10% vrednosti aranžmaja za odpoved več do 30 dni pred odhodom;
 • 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 25 dni pred odhodom;
 • 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 24 do 20 dni pred odhodom;
 • 70% vrednosti aranžmaja za odpoved 19 do 15 dni pred odhodom;
 • 90% vrednosti aranžmaja za odpoved 14 do 10 dni pred odhodom;
 • 100% vrednosti aranžmaja za odpoved 9 do 0 dni pred odhodom,
pri čemer se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Radi bi vam prihranili take finančne udarce in z njimi povezano jezo! Zato vam priporočamo sklenitev zavarovanja počitnic. Zavarovalna premija znaša 5% od celotnega zneska potovanja.
Če želite uveljavljati to storitev, preprosto sporočite vašo potrebo po zavarovanu na cokla@cokla.si in vaše zavarovanje se lahko prične.

Odpoved rezervacije
Če stranka želi odpovedati aranžma, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi seobračunajo naslednji stroški:
 • 10% vrednosti aranžmaja za odpoved več do 30 dni pred odhodom;
 • 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 25 dni pred odhodom;
 • 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 24 do 20 dni pred odhodom;
 • 70% vrednosti aranžmaja za odpoved 19 do 15 dni pred odhodom;
 • 90% vrednosti aranžmaja za odpoved 14 do 10 dni pred odhodom;
 • 100% vrednosti aranžmaja za odpoved 9 do 0 dni pred odhodom;
pri čemer se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Zavarovani vzroki za odpoved
Če zaradi nepričakovanih razlogov potovanja ne morete začeti ali ga morate prekiniti, so zavarovani vzroki za odpoved ali prekinitev potovanja naslednji dogodki:
 • nepričakovana huda bolezen, huda telesna poškodba, povzročena med nesrečo, alergijske reakcije na cepivo ali smrt;
 • majavost implantatov v sklepih;
 • nepričakovana huda bolezen, huda telesna poškodba, povzročena med nesrečo, ali smrt (vključno s samomorom) družinskega člana, zaradi česar je vaša prisotnost nujna;
 • nosečnost, ki je bila ugotovljena po rezervaciji potovanja, ali komplikacije pri nosečnosti do vključno 35. tedna nosečnosti;
 • večja premoženjska škoda na vašem imetju v kraju bivanja zaradi naravne nesreče (npr. poplave, nevihte), zaradi požara, izliva vode iz vodovodne napeljave ali kaznivega dejanja tretje osebe, zaradi česar je vaša prisotnost nujna;
 • nekrivdna izguba zaposlitve zaradi odpovedi s strani delodajalca;
 • vpoklic na služenje vojaškega roka ali civilno služenje vojaškega roka;
 • vložitev tožbe za razvezo zakonske zveze oz. v primeru registrirane partnerske zveze vložitev tožbe za njeno prenehanje pred skupnim potovanjem zakonskih partnerjev oz. življenjskih sopotnikov;
 • prenehanje življenjske skupnosti (na istem naslovu 6 mesecev) zaradi opustitve skupnega prebivališča pred nastopom skupnega potovanja življenjskih sopotnikov;
 • neuspeh pri maturi ali pri podobnem enakovrednem zaključnem izpit v najmanj triletnem izobraževalnem programu;
 • prejem nepričakovanega sodnega poziva.


Omejitve zavarovalnega kritja:
Odpoved ali prekinitev potovanja.
Zavarovalnega kritja med drugim ni, če je vzrok odpovedi ali prekinitve potovanja:
 • že obstajal ali ga je bilo mogoče predvideti;
 • povezan z obstoječo boleznijo zavarovanca ali rizične osebe (npr. družinskega člana), ko je bil obravnavan:
  • ambulantno v zadnjih 6 mesecih ali
  • v bolnišnici v zadnjih 9 mesecih
pred sklenitvijo zavarovanja (pri odpovedi potovanja) ali pred odhodom na potovanje (pri prekinitvi potovanja). Iz tega so izvzeti kontrolni pregledi.
Pravna obvestila
IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Matej Kotnik, s.p.,  v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 MATEJ KOTNIK s.p., Šarhova ulica 19 . 3214 Zreče
Matična številka: 6714005000, Davčna številka: 83604260